LEKCE 1

Teorie zdravého pohybu

Co Vám první lekce přinese?

 • 1
  Co je to CORE systém
 • 2
  3 pilíře zdravého těla a pohybu
 • 3
  Co se děje, když CORE systém nefunguje
 • 4
  Potíže, které vznikají
 • 5
  Co jsou to pohybové návyky
 • 6
  Jaké je správné nastavení těla

Teorie zdravého pohybu

První lekce je zaměřena převážně na teoretické poznatky, které potřebujete znát, abyste se mohla začít zdravě hýbat, zbavit se bolestí nebo jim mohla úspěšně předcházet.

Bez toho, aniž byste věděla, jaká je teorie zdravého pohybu, co je to hluboký stabilizační systém páteře a jak funguje, nebo proč jsou pro nás důležité správné pohybové návyky, nemůžete pokročit k další lekci.

3 PILÍŘE ÚSPĚCHU

Existují 3 pilíře, které jsou kostrou teorie zdravého pohybu, a měly by tedy být i kostrou jakéhokoliv pohybu a nezáleží na tom, jestli je to běh, posilování nebo stěhování nábytku.

Těmi pilíři jsou právě aktivní hluboký stabilizační systém páteře neboli CORE systém, správné pohybové návyky a správné nastavení těla. Pokud pochopíte, proč jsou pro naše tělo důležité a proč by měly být základem každého pohybu, máte z poloviny vyhráno.

HSSP neboli CORE systém

Jako první si probereme CORE systém, co to vůbec je, jaký má pro naše tělo význam, příčiny jeho dysfunkce a důsledky, pokud nefunguje tak, jak má.

CORE systém neboli hluboký stabilizační systém páteře se nachází v oblasti bederní páteře a pánve. Je to tedy hlavní stabilizátor bederní a křížové oblasti. Díky němu dochází ke zpevnění bederní a křížové oblasti a její dokonalé ochraně. CORE systém neboli hluboký stabilizační systém páteře se skládá ze čtyř svalových skupin. Mezi tyto svalové skupiny patří hluboká vrstva břišních svalů, pánevní dno, bránice a hluboké zádové svaly. Dohromady tyto svaly spolupracují při jakémkoliv pohybu a starají se o šetrné zatěžování především bederní a křížové oblasti.

Co se děje, pokud CORE systém nefunguje

Tento stabilizační systém funguje pouze při správném nastavení těla a při správných pohybových návycích, a pokud nefunguje, celý osový systém je nadměrně namáhán a velmi často se objevují bolesti v nejvíce namáhaných částech, kam patří bederní páteř a kříž.

Potíže, které vznikají

 • Akutní a chronické bolesti zad
 • Inkontinence
 • Svalové dysbalance v oblasti bederní páteře, pánve a dolních končetin
 • Rozestup břišní stěny po porodu (diastáza)
 • Zhoršení krevního a lymfatického oběhu
 • Obtížnější hubnutí

POHYBOVÉ NÁVYKY

Za pohybové stereotypy se považují všechny pohybové návyky, které vaše tělo vykonává. To může být například chůze, běh, plavání, sezení u stolu, zvedání předmětů ze země, jízda na kole a mnoho dalších.

Pohybové návyky mají obrovský vliv na to, jak bude zatěžováno vaše tělo. Pokud budete používat špatné pohybové návyky, kdy dochází ke špatnému zatěžování pohybového aparátu, velmi snadno se u vás mohou objevit nějrůznější bolesti. Nejčastěji se objevují bolesti zad a kříže.

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ TĚLA

Na tomto třetím pilíři teorie zdravého pohybu jsou předchozí dva tak trochu závislé. Pokud totiž nebudou jednotlivé části těla správně nastavené, nemůže dojít k optimální aktivaci CORE systému a ani se nebude jednat o správné pohybové návyky.

Tuto myšlenku vám vysvětlím například na zvedání předmětu ze země. Pokud tedy zvednete předmět ze země se špatně nastavenými jednotlivými částmi těla, nedojde k aktivaci CORE systému a automaticky se z toho stává špatný pohyb, který zbytečně přetěžuje vaše tělo. Jak jsme si popsali u druhého pilíře - správné pohybové návyky, při opakovaném provádění špatných pohybů dochází k vytváření špatných pohybových návyků.

Co se děje při špatném nastavení těla

Každý kloub v těle má svou centrovanou a decentrovanou pozici. Při centrované pozici jsou svaly a klouby optimálně zatěžovány a nejvíce vydrží. Při decentrované pozici jsou svaly a klouby zatěžovány špatným způsobem a mnohem snáze může dojít k přetížení nebo zranění. Decentrovaná pozice vzniká při špatném nastavení těla.

Co vás čeká zítra?

 • 1
  Základní informace o břišních svalech
 • 2
  Čím se vyznačuje špatné posilování břišních svalů
 • 3
  Jaké potíže vznikají při špatném posilování břišních svalů
 • 4
  Špatné posilování břišních svalů po porodu
 • 5
  Jak špatné posilování vypadá
 • 6
  Jak by mělo vypadat správné posilování
 • 7
  Konkrétní ukázkový cvik na hluboké břišní svaly