LEKCE 4

Trénink každodenních činností

Co Vám čtvrtá lekce přinese?

 • 1
  Jak dochází k přetěžování bederní páteře a kříže
 • 2
  Jaký je nejslabší článek páteře
 • 3
  Jak vypadá špatné zvedání předmětu ze země
 • 4
  Příklad z praxe
 • 5
  Jak vypadá správné zvedání předmětu ze země
 • 6
  VIDEO: 4 kroky ke zdraví

Trénink každodenních činností

Tato lekce je zaměřena na každodenní činnosti a na to, jaký mají vliv na váš pohybový aparát.

Každodenní činnosti z běžného života totiž významně ovlivňují zdravotní stav pohybového aparátu. Mnohdy ani netušíte, kolikrát za den zatěžujete vaše tělo nejrůznějšími činnostmi. Pokud se u těchto činností objevují špatné pohybové návyky, téměř jistě dochází k přetěžování pohybového aparátu.

Jedna z nejčastějších příčin bolestí zad a kříže jsou totiž dlouhodobě špatně prováděné každodenní činnosti. Z těchto činností jsou nejvíce rizikové fyzicky náročné aktivitystatické nebo strnulé pozice. Pokud se u takovýchto činností objeví špatné nastavení těla a špatné pohybové návyky, vzniká velká a hlavně nevhodná zátěž na váš pohybový aparát.

Jak dochází k přetěžování v bederní a křížové oblasti?

V ideálním případě, kdy jsou bederní obratle a křížová kost vůči sobě ve správné pozici, všechny hluboké svaly spolupracují a efektivně chrání tuto oblast. Zátěž je v tomto případě rovnoměrně rozložena na celou páteř a nevzniká žádné přetěžování.

Jakmile však není dodrženo správné nastavení tělaobratle nejsou vůči sobě ve správné pozici, hluboký svalový stabilizační systém páteře nemůže efektivně pracovat a chránit bederní páteř a kříž. Navíc, pokud jsou obratle vůči sobě ve špatné pozici, zátěž mnohem více působí na páteř, která je tak mnohem více náchylná na přetížení.

Nejslabší článek páteře

Celá páteř je složená z několika struktur, mezi které patří například kostěné obratle, vazivové pruhy, kloubní spoje nebo chrupavčité meziobratlové destičky. Právě meziobratlové destičky jsou nejslabším článkem celé páteře a prakticky všechny bolesti v oblasti bederní páteře a kříže jsou výsledkem nadměrné a nevhodné zátěže na meziobratlové destičky.

Každá činnost nebo fyzická aktivita zatěžuje páteř a meziobratlové destičky. Záleží jen na tom, zda tato zátěž bude adekvátní a rovnoměrně rozložená na svaly a odolné části páteře nebo ne.

Příklad z praxe

Pro lepší představu a pochopení uvedu ukázkový příklad na zvedání předmětu ze země. Nejprve vám ukážu špatný způsob, který špatně zatěžuje bederní páteř a následně správný způsob, při kterém dojde k aktivaci hlubokého svalového stabilizačního systému páteře (CORE systému).

Špatné zvedání předmětu ze země

Na tomto obrázku můžete vidět celkově špatně nastavené tělo, kdy zejména obratle jsou v decentrované pozici. Hluboký stabilizační systém páteře zde nemá téměř vůbec možnost pracovat a celá zátěž působí na nejzranitelnější část páteře -  meziobratlové destičky.

Správné zvedání předmětu ze země

Na tomto obrázku můžete vidět celkově správně nastavené tělo. Bederní obratle a pánev jsou v tomto případě v centrované pozici, kdy všechny svaly spolupracují a meziobratlové destičky nejsou nadměrně zatěžovány. Hluboký stabilizační systém páteře má optimální podmínky pro práci a na páteř tak nepůsobí tak velká zátěž jako u špatného způsobu.